New slide
Penny Logo

Thursday 9 March 2017

19.00 Rostov – Manchester United

19.00 Copenhagen – Ajax

21.05 Schalke – Mönchengladbach

21.05 Lyon – Roma

Penny Farthing

Bahnhofstrasse 56
5000 Aarau
062 822 61 71

Opening Hours

Monday – Thursday 10.00 – 24.00
Friday 10.00 – 02.00
Saturday 10.00 – 02.00
Sunday 14.30 – 24.00