Penny Logo
Slider

Thursday 16 March 2017

21.05 Manchester United – Rostov

21.05 Mönchengladbach – Schalke.

21.05 Roma – Lyon

Penny Farthing

Bahnhofstrasse 56
5000 Aarau
062 822 61 71

Opening Hours

Monday – Thursday 10 – 24.00
Friday 10.00 – 02.00
Saturday 10.00 – 02.00
Sunday 14.30 – 24.00